Przebieg leczenia ortodontycznego

Konsultacja ortodontyczna - dokładne zbadanie Pacjenta i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z Pacjentem. Podczas wizyty konsultacyjnej oceniam: zgryz, funkcjonalność stawu skroniowo - żuchwowego, sylwetkę Pacjenta, higienę jamy ustnej, estetykę. Na pierwszej wizycie przede wszystkim słucham o problemach i oczekiwaniach Pacjenta. Staram się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości Pacjenta. Jeśli Pacjent jest zdecydowany na leczenie, wówczas umawiamy się na kolejną wizytę. 

Diagnostyka - skanuję zęby skanerem wewnątrzustnym iTero. Wykonuję dokumentację fotograficzną twarzy oraz zdjęcia radiologiczne. Po zebraniu całej dokumentacji opracowuję szczegółowy, spersonalizowany plan leczenia dla Pacjenta.

Omówienie planu leczenia - preferuję omówienia w formie online, jeśli jednak Pacjent potrzebuje spotkać się osobiście, wówczas umawiamy takie spotkanie w gabinecie. Podczas omówienia planu leczenia ustalamy strategię leczenia oraz indywidualnie ustalamy konstrukcję aparatu.

Zakładanie aparatu -podczas zakładania aparatu stałego na korony zębów, proszę aby zarezerwowali sobie Państwo 60 minut na jeden łuk zębowy. Oddanie aparatu Invisalign trwa 60 minut dla obu łuków zębowych.

Wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach. W przypadku aparatów stałych kontrole odbywają się co 4 - 6 tygodni, w przypadku nakładek Invisalign wizyty kontrolne odbywają się co 8 - 10 tygodni. 

Zakończenie procesu leczenia - podczas wizyty wykonuję końcową diagnostykę: skany zębów, fotografię twarzy, analizę zwarcia a także kontrolne RTG oraz oddaję Pacjentowi aparat retencyjny. Całość wizyty trwa ok 120 minut, dotyczy to zarówno aparatu stałego jak i Invisalign.

Po zakończonej aktywnej fazie leczenia ortodontycznego, niezbędnym jest rozpoczęcie fazy retencji. Zmiana położenia zębów zawsze wymaga wytworzenia nowej równowagi pomiędzy łukami zębowymi, językiem, wargami i policzkami. Pominięcie fazy retencji nieuchronnie prowadzi do nawrotu wady zgryzu.

Celem aparatu retencyjnego jest utrzymanie uzyskanych efektów leczenia.