Leczenie ortognatyczne

Leczenie
ortognatyczne

To operacyjne leczenie wad zgryzu. Obejmuje leczenie nasilonych wad budowy kości szczęki i żuchwy. Prowadzone jest we współpracy doświadczonego ortodonty oraz chirurga szczękowo – twarzowego. W tym zakresie od wielu lat ściśle współpracuję z 

dr n. med. Krzysztofem Dowgierdem z Centrum Wad Twarzoczaszki w Olsztynie.