Cennik

Konsultacja u specjalisty ortodonty (zaburzenia skroniowo - żuchwowe) 350 zł
Diagnostyka (skanowanie wewnątrzustne, dokumentacja fotograficzna) 200 zł
Plan leczenia 400 zł
Higienizacja z instruktażem higieny 400 zł
Szynoterapia (szyna wraz z wizytami kontrolnymi) 5000 zł - 6000 zł
Leczenie ortodontyczne pełne (leczenie metodą hybrydową) 18000 zł - 26000 zł
Leczenie ortodontyczne w zakresie ograniczonym 6000 zł - 12000 zł