orto
doncja

Mariusz Świerk EN

Specjalista Ortodoncji

“Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje.”

Leonardo da Vinci

TECHNOLOGIE

Chirurgia ortognatyczna

To operacyjne leczenie wad zgryzu. Obejmuje leczenie nasilonych wad budowy kości szczęki i żuchwy. Prowadzone jest we współpracy doświadczonego ortodonty oraz chirurga szczękowo – twarzowego.
W tym zakresie od wielu lat ściśle współpracuję z dr n. med. Krzysztofem Dowgierdem z Centrum Wad Twarzoczaszki w Olsztynie.
 

iTero

Zaawansowany skaner wewnątrzustny dedykowany wykonywaniu modeli roboczych w systemie leczenia Invisalign. Dzięki niemu całkowicie wyeliminowaliśmy klasyczne wyciski wewnątrzustne.
Obecnie w połączeniu z technologią druku 3D oraz oprogramowaniem CAD/CAM wykorzystujemy skaner do wykonywania wszystkich rodzajów aparatów ortodontycznych.