Aparaty stałe

Aparaty stałe są trwale mocowane do korony zęba na cały okres leczenia ortodontycznego.

Jest to urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej lub porcelany, służące do przenoszenia sił ortodontycznych za pośrednictwem zęba na kości szczęk.

Składa się z zamków, ligatur, łuku ortodontycznego oraz innych metalowych lub elastycznych elementów aktywnych.

Mocowany jest do zęba za pomocą technik adhezyjnych (podobnych jak przy zakładaniu wypełnień kompozytowych).

Po wytrawieniu, nałożeniu systemu łączącego, za pomocą kleju zamki są mocowane do powierzchni zęba.

Korzystając z różnych właściwości stopów tworzących łuki ortodontyczne oraz elementy aktywne, ortodonta generuje siłę o określonej wartości, kierunku, zwrocie i punkcie przyłożenia. Wywołuje to odpowiedź biologiczną – przebudowę tkanek kości szczęk i ruch zęba.

Po zakończonej aktywnej fazie leczenia ortodontycznego, niezbędnym jest rozpoczęcie fazy retencyjnej. Zmiana położenia zębów zawsze wymaga wytworzenia nowej równowagi pomiędzy łukami zębowymi, językiem, wargami i policzkami.

Pominięcie fazy retencji nieuchronnie prowadzi do nawrotu wady zgryzu.

Harmonogram wizyt:

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest pełne wyleczenie schorzeń jamy ustnej.

  1. Konsultacja ortodontyczna wraz ze wstępnym badaniem i oceną zwarcia. W razie potrzeby - skierowanie do fizjoterapeuty, logopedy, periodontologa bądź stomatologa ogólnego.
  2. Diagnostyka z pogłębieniem analizy zwarcia.
  3. Omówienie rozpoznania i proponowanego planu leczenia.
  4. Przygotowanie projektu aparatu, w razie potrzeby omówienie go z pacjentem.
  5. Rozpoczęcie leczenia.
  6. Wizyty kontrolne, które odbywają się co 4 tygodnie
  7. Retencja.