Przebieg leczenia ortodontycznego

Konsultacja ortodontyczna - dokładne zbadanie Pacjenta i przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z Pacjentem. Podczas wizyty konsultacyjnej oceniam: zgryz, funkcjonalność stawu skroniowo - żuchwowego, sylwetkę Pacjenta, estetykę. Na pierwszej wizycie przede wszystkim słucham o problemach i oczekiwaniach Pacjenta. Staram się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości Pacjenta. Jeśli Pacjent jest zdecydowany na leczenie, wówczas umawiamy się na kolejną wizytę. 

Diagnostyka - skanuję zęby skanerem wewnątrzustnym iTero. Wykonuję dokumentację fotograficzną twarzy oraz zdjęcia radiologiczne. Po zebraniu całej dokumentacji opracowuję szczegółowy, spersonalizowany plan leczenia dla Pacjenta.

Plan leczenia -  omówienie rozpoznania i proponowanego planu leczenia. Omawiam z Pacjentem projekt aparatu.

Zakładanie aparatu -podczas zakładania aparatu stałego na korony zębów, proszę aby zarezerwowali sobie Państwo 60 minut na jeden łuk zębowy. Oddanie aparatu nakładkowego trwa 60 minut dla obu łuków zębowych.

Wizyty kontrolne w wyznaczonych terminach. W przypadku aparatów stałych kontrole odbywają się co 4 tygodnie, w przypadku leczenia aparatem nakładkowym wizyty kontrolne odbywają się co 6 - 8 tygodni. 

Zakończenie procesu leczenia - podczas wizyty wykonuję końcową diagnostykę: skany zębów, fotografię twarzy, analizę zwarcia a także kontrolne RTG oraz oddaję Pacjentowi aparat retencyjny. Całość wizyty trwa ok 90 minut.

Po zakończonej aktywnej fazie leczenia ortodontycznego, niezbędnym jest rozpoczęcie fazy retencji. Zmiana położenia zębów zawsze wymaga wytworzenia nowej równowagi pomiędzy łukami zębowymi, językiem, wargami i policzkami. Pominięcie fazy retencji nieuchronnie prowadzi do nawrotu wady zgryzu.

Celem aparatu retencyjnego jest utrzymanie uzyskanych efektów leczenia.